Đặt mua Micro không dây GDgutin GS 560, Cảm biến gia Tốc, tự ngắt, Dò sóng sạch